Chưa được phân loại

IMG_1695

PHONG TRÀO “HŨ GẠO TÌNH THƯƠNG”

  Cùng với nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, phong trào “Hũ gạo tình thương” ở các trường học trên địa bàn Thành phố Bắc…