Liên hệ

Trường Tiểu học Dương Quang B

Địa chỉ: Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02813.871.188

Hiệu trưởng: Bà Trần Thanh Xuyên

Quản trị mạng: Phan Đức Trầm  SĐT: 0984208594

Email:c1duongquangb.pgdtxbackan@backan.edu.vn